6. Adwokat diabła

Lojalista, adwokat diabła.

Szóstki, to szukający sojuszy i konfrontujący się ze strachem, a do tego podważający autorytety przywódcy swoich lokalnych grup. Szóstka, to osoba, która, będąc głównym typem pozycji głowy, wchodzi w kontakt ze swoim strachem, na dwa sposoby. Albo unika go przyjmując postawę fobiczną, gdzie ucieka od strachu, tworząc do tego swoje fobię, oparte na wyobrażeniach. Druga postawa, to postawa kontrfobiczna, która zmagając się ze swoim strachem wystawia go bez przerwy na widok i próbę, chcąc udowodnić sobie, że może sobie z nim poradzić.

Lojalista, kiedy jest zrównoważony, to oddana osoba sprawie, wierny przyjaciel i dobry pracownik. Potrafi się zaangażować w działania, wypełniać nawet nużące czynności, a przy tym jest dokładna. To również dobry wybór na przywódcę inicjatywy, manager, lub po prostu przełożony, ponieważ potrafi dobrze zrozumieć i opisać problem, z jakim zmaga się grupa.

Adwokatem diabła jest w sytuacjach, kiedy autorytet – czy to w pracy, czy osoba publiczna – zaczyna Szóstce podpadać. Ogólnie ten typ przez swój strach, obdarzony jest podejrzliwością i jest zwolennikiem teorii spiskowych, zaś w relacji do wymienionych autorytetów często je podważa i dyskredytuje. W relacjach prywatnych obiera też stronę słabszej osoby, bądź grupy, utożsamiając się z ich sprawą. Szóstki są osobami godnymi zaufania, dobrymi pracownikami i chętnie odnajdują się w bezpiecznym środowisku. Będą pracować dużo i uczciwie.

Polem rozwoju dla Szóstek jest praca z lękiem, oraz uświadamianie sobie, prawdziwych odczuć,