Mateusz Łętowski

Bliżej "JA"

„Kto spogląda w zwierciadło wody, ten zrazu widzi obraz samego siebie.
Kto udaje się do samego siebie, ryzykuje, że spotka się z sobą.
Zwierciadło nie komplementuje, lecz wiernie ukazuje tego,
kto w nie spogląda, czyli ową twarz, której nigdy nie pokazujemy światu,
ponieważ zakrywamy ją personą, maską aktora.

Ale zwierciadło leży za maską i pokazuje prawdziwe obliczę.”
K.G.Jung

A Ty jesteś gotów spojrzeć w zwierciadło?

zdjęcie Cv